Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Câu hỏi: Trong dao động điều hòa, đường biểu diễn mỗi liên hệ giữa các cặp đại lượng sau, những đường nào không phải là đường thẳng?
      (1) Đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và vận tốc.
      (2) Đường biểu diễn mối liên hệ giữa gia tốc và vận tốc.
      (3) Đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và gia tốc.
      (4) Đường biểu diễn mối liên hệ giữa động năng và thế năng.
      (5) Đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và thế năng.
      (6) Đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và cơ năng.
      A. (1), (2), (4), (5), (6)       
      B. (1), (2), (4), (5)
      C. (1), (2)
      D. (1), (2), (5)
Phân tích: Câu này là một trong những câu rất điển hình ở trong các đề thi của những năm tiếp theo và đây thuộc loại những câu khó. Lí do nó thuộc loại câu khó chính là bởi vì một câu người ta có thể khoanh vùng hết kiến thức nội dung của chương trình hoặc một chương. Dựa vào những kiến thức của chương đó, người ta đưa ra những mệnh đề, và yêu cầu của họ với các em là cái gì? Yêu cầu đó là tìm ra mệnh đề. Với loại câu chứa nhiều mệnh đề như thế này thì các em làm như thế nào? Kinh nghiệm để giải loại toán này, trước hết là các em cần xác định yêu cầu người ta hỏi các em là cái gì, và sau đó đọc đầy đủ tất cả các mệnh đề và xem mệnh đề nào thỏa mãn yêu cầu bài cho. Sau đó, việc còn lại của bài toán là tổng hợp các mệnh đề đó mà thôi, mà không cần quá nhiều vất vả.
      Trong bài toán này, người ta hỏi là: “Trong dao động điều hòa, đường biểu diễn mỗi liên hệ giữa các cặp đại lượng sau, những đường nào không phải là đường thẳng?”, tức là những “bé” nào thẳng chúng ta loại ra.
+ Đường thứ nhất là đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và vận tốc, chúng ta viết ở đây, li độ(x) và vận tốc (v), cái này các em biết rồi: $\frac{x^2}{A^2}+\frac{v^2}{\omega^2A^2}=1$, vậy đây chính là elip đúng không nào!
+ Đường biểu diễn mối liên hệ giữa vận tốc và gia tốc, chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta có elip.
+ Đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và gia tốc thì đây là đường thẳng: a=-$\omega^2$ x.
      Ba “bé” này đối với các em thì cực kì đơn giản, nhưng ba đường tiếp theo thì sao?
+ Đường biểu diễn mối liên hệ giữa động năng và thế năng thì nhiều em lại nhầm em “bé” này với đường parabol, lí do, vì các em nhìn thấy đâu đó là $x^2, v^2$ gì đó, như vậy, ta lại nhầm luôn là elip, vì thấy $x^2$ và $v^2$ thì không tròn thì elip, không elip thì hypebol, đúng không nào? Đó chính là sai lầm. Các bạn lưu ý cần xác định rõ và chính xác người ta hỏi là cái gì? Bài này là hỏi mối liên hệ giữa động năng và thế năng thì chúng ta nhớ rằng là đường biểu diễn giữa động năng và thế năng là một đường thẳng, vì lí do vô cùng đơn giản, đó là chúng ta có Wđ+ Wt= W, mà $W$ lại là một hằng số, lúc đó, chúng ta có phương trình là $y + x = C$, được chưa các em? Đây chỉ có thể là đường thẳng. Người ta hỏi là không phải là đường thẳng thì đường nào không phải đường thẳng thì các em gạch đi, $(3)$ là đường thẳng này, $(4)$ cũng là đường thẳng luôn, được chưa nào?
+ Đường số $(5)$ là đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và thế năng chính là parabol, vì chúng ta biết rằng công thức liên hệ giữa thế năng và li độ là: $W=\frac{1}{2}kx^2$,được chưa các bạn?
+ Đường số $(6)$: đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và cơ năng thì nhiều bạn nhầm là đường biểu diễn mối liên hệ giữa li độ và cơ năng lại là một đường parabol, vì các bạn thấy là cái gì? Các bạn thấy cơ năng được xác định theo công thức $W=\frac{1}{2}kA^2$ và quy luôn cho đây là cái gì? $W$ chính bằng một hằng số nào đó nhân với $x^2$, và nghĩ luôn ở đây là parabol, nhưng các bạn không để ý rằng “bé” này là một hằng số, thì tức là với li độ bằng bao nhiêu đi chăng nữa, thì cơ năng không hề phụ thuộc vào li độ, do đó, ở đây đường biểu diễn là đường thẳng, phải không các em? Chúng ta có kết quả là ở đây $(6)$ cũng là một đường thẳng, nhưng nhiều bạn nhầm $(6)$, thậm chí nhầm cả $(4)$, và đó là lí do tại sao, chúng ta có những kết quả khác đi so với đáp án mà đề bài ra. Vậy đáp án của câu này là $(1), (2) (5)$ và thỏa mãn $(1), (2), (5)$ thì chỉ có thể là D. Được chưa nào?
Bình luận: Các bạn cần để ý cho mình những loại bài toán theo kiểu như thế này, là kiểu người ta ra dưới dạng các mệnh đề, và đó là những câu hỏi khó, chứ không phải là những câu hỏi dễ. Tại sao mình lại nói như vậy, là bởi kiểu câu này, vừa tổng hợp kiến thức của cả một dạng, một chủ đề, một chương hay toàn bộ kiến thức Vật lí luyện thi đại học, lại vừa đòi hỏi sự tinh ý trong quan sát, nhanh nhạy trong chọn lựa hay gạch bỏ các câu, các đáp án không phù hợp với bài ra.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

Bài toán: Ở Việt Nam phổ biến loại sáo trúc có sáu lỗ bấm, một lỗ thổi và một lỗ định âm (là lỗ để sáo phát ra âm cơ bản). Các lỗ được đánh số 1,2,3,4,5,6; tính từ lỗ định âm; các lỗ này phát ra âm có tần số có tần số cách âm cơ bản được tính bằng cung theo thứ tự: 1 cung, 2 cung, 2,5 cung, 3,5 cung, 4,5 cung, 5,5 cung. Coi rằng mỗi lỗ bấm là một ống sáo rút ngắn. Hai lỗ cách nhau một cung và nửa cung (tính từ lỗ định âm) thì có tỉ số chiều dài đến lỗ thổi tương ứng là $\frac{8}{9}$ và $\frac{15}{16}$. Giữa chiều dài ${{L}_{i}}$ từ lỗ thổi đến lỗ thứ $i$ và tần số ${{f}_{i}}$ ($i=1\to 6$) của âm phát ra từ lỗ đó tuân theo công thức ${{L}_{i}}=\frac{v}{2{{f}_{i}}}$ ( v là tốc độ truyền âm trong không khí bằng $340\ \left( \text{m}/\text{s} \right)$) một ống sáo phát ra âm cơ bản có tấn số bằng $f=440\left( Hz \right)$. Lỗ thứ 5 phát ra âm cơ bản có tấn số bằng bao nhiêu?
A. $494\left( Hz \right).$
B. $275,5\left( Hz \right).$
C. $392\left( Hz \right).$
D. $751,8\left( Hz \right).$
Lời giải:
Giả sử, chọn $O$ là lỗ thổi thì ta có: ${{d}_{\left( 0;i \right)}}={{x}_{1}}\left( i:0\to 6 \right)$
Hai lỗ $\left( 1 \right)$ và $\left( 2 \right)$ tương ứng với 1 cung, 2 cung nên cách nhau một cung nên $\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}=\frac{9}{8}.$
Tương tự ta có: $\frac{{{x}_{2}}}{{{x}_{3}}}=\frac{16}{15};\frac{{{x}_{3}}}{{{x}_{4}}}=\frac{9}{8};\frac{{{x}_{4}}}{{{x}_{5}}}={{\left( \frac{9}{8} \right)}^{2}}$do đó $\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{5}}}=\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}.\frac{{{x}_{2}}}{{{x}_{3}}}.\frac{{{x}_{3}}}{{{x}_{4}}}.\frac{{{x}_{4}}}{{{x}_{5}}}=\frac{2187}{1280}$

Lại có: ${{f}_{5}}{{x}_{5}}={{f}_{1}}{{x}_{1}}$ nên \[{{f}_{5}}={{f}_{1}}.\frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{5}}}=440.\frac{2187}{1280}\approx 751,8\left( Hz \right)\]
Chọn đáp án A.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo nhẹ có độ cứng $k=20\left(\frac{N}{m} \right)$ được gắn với một vật nhỏ $A$ có khối lượng ${{m}_{A}}=100\left(g \right)$ và vật nhỏ $B$ có cùng khối lượng với $A$ ($A$ được treo ở trên $B$), chúng được nối với nhau bằng một sợi dây mềm ${{A}_{o}}{{B}_{o}}$ đủ dài. Kéo $B$ từ vị trí cân bằng ${{B}_{o}}$ của nó xuống tới ${{B}_{1}}$với ${{B}_{1}}{{B}_{o}}=20\left(cm \right)$ rồi thả nhẹ $B$ ra thì nó sẽ đi từ${{B}_{o}}$ lên tới vị trí cao nhất là $D$. Nếu tại $D$, dây nối bị tuột,$B$ bị rơi xuống, thì khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $\frac{2\sqrt{2}}{9}\left(s \right)$
B. $\frac{\sqrt{2}}{9}\left(s \right)$
C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\left(s \right)$
D. $\frac{\sqrt{2}}{3}\left(s \right)$
Lời giải:
Áp dụng phương trình định luật $II$ Niu-tơn ta có: $mg-T=-m{{\omega }^{2}}x$.
Tại vị trí $C$dây bị chùng thì $T=0$suy ra: $x=-\frac{g}{{{\omega }^{2}}}=\frac{2mg}{-k}=-10\left( cm \right)$.
Vận tốc của vật $B$lúc này bằng: $v=-\omega \sqrt{{{A}^{2}}-{{x}^{2}}}=-\sqrt{3}\left( m/s \right)$.
Tại $D$, vận tốc của vật $B$bằng $0$, sau đó vật $B$rơi tự do.
Khoảng cách $CD$bằng: $CD=\frac{{{v}^{2}}}{2g}=15\left( cm \right)$.
Khoảng cách $D{{B}_{1}}$bằng: $D{{B}_{1}}=DC+C{{B}_{o}}+{{B}_{o}}{{B}_{1}}=45\left( cm \right)$.
Thời gian vật $B$rơi từ $D$xuống ${{B}_{1}}$bằng: ${{t}_{D{{B}_{1}}}}=\sqrt{\frac{2D{{B}_{1}}}{g}}=0,3\left( s \right)$.

 Chọn đáp án A.

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Biết cơ năng của dao động tổng hợp là $(5n+36) (mJ)$?

Bài toán: Một chất điểm thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là${{A}_{1}}$và ${{A}_{2}}$, có độ lệch pha không đổi là ${{90}^{0}}$ . Biết rằng tại thời điểm ban đầu, thế năng của dao động thứ hai là n (mJ) và động năng của dao động thứ nhất là $(n+24) (mJ).$ Sau đó, khi thế năng của dao động thứ nhất giảm ba lần thì động năng của nó gấp năm lần so với động năng của dao động thứ hai ở thời điểm ban đầu và có giá trị bằng $5n (mJ)$. Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Biết cơ năng của dao động tổng hợp là $(5n+36) (mJ)$?
A. 2,06
B. 1,74
C. 2,24
D. 1,42
Bài làm:
Ta thấy, đề bài cho hai dao động vuông pha. Điều này gợi ngay cho ta liên tưởng tới hệ thức tính biên độ của dao động tổng hợp : ${{A}^{2}}={{A}_{1}}^{2}+{{A}_{2}}^{2}$ . Chưa hết, từ hệ thức trên, ta có thể suy biến về hệ thức cơ năng của dao động tổng hợp.
Thật vậy ta có : $\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}{{A}^{2}}=\frac{1}{2}m{{\omega }^{2}}\left({{A}_{1}}^{2}+{{A}_{2}}^{2}\right)\Rightarrow {{\text{W}}_{th}}={{\text{W}}_{1}}+{{\text{W}}_{2}}$
Mà ta đã biết cơ năng của dao động tổng hợp là $(5n+36) (mJ)$. Vậy điều này chứng tỏ suy luận của ta là đúng.
Do đó: ${{\text{W}}_{1}}+{{\text{W}}_{2}} = (5n+36) (mJ)$
Bảo toàn cơ năng cho dao động thứ nhất :
${{\text{W}}_{{{t}_{1}}}}+{{\text{W}}_{{{d}_{1}}}}={{\text{W}}_{{{t}_{2}}}}+{{\text{W}}_{{{d}_{2}}}}\left(={{\text{W}}_{1}}\right)$
$\Leftrightarrow 3{{\text{W}}_{t{}_{2}}}+n+24={{\text{W}}_{{{t}_{2}}}}+{{\text{W}}_{{{d}_{2}}}}\Rightarrow {{\text{W}}_{{{t}_{2}}}}=\frac{{{\text{W}}_{{{d}_{2}}}}}{2}-\frac{n}{2}-12$
Gọi : $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}=t\Rightarrow {{\text{W}}_{1}}={{t}^{2}}{{\text{W}}_{2}}\Leftrightarrow {{\text{W}}_{{{t}_{2}}}}+{{\text{W}}_{{{d}_{2}}}}={{t}^{2}}\left({{\text{W}}_{t{{'}_{2}}}}+{{\text{W}}_{d{{'}_{2}}}}\right)$
\[M\grave{a}:{{\text{W}}_{{{d}_{2}}}}=5{{\text{W}}_{d{{'}_{2}}}}=5n;{{\text{W}}_{{{t}_{2}}}}=\frac{{{\text{W}}_{{{d}_{2}}}}}{2}-\frac{n}{2}-12\]$\Rightarrow 7,5n-\frac{n}{2}-0,012={{t}^{2}}\left(12+n\right)\Leftrightarrow 7n-12={{t}^{2}}\left(12+n\right)\left(1\right)$
Mặt khác :
\[{{\text{W}}_{1}}+{{\text{W}}_{2}}={{t}^{2}}{{\text{W}}_{2}}+{{\text{W}}_{2}}=\Leftrightarrow \left(n+12\right)\left({{t}^{2}}+1\right)=5n+36\left(2\right)\]
Ta có: $(1)+(2) \Rightarrow t^2=3; n=12 \Rightarrow t=\frac{A_1}{A_2}=\sqrt{3} \approx 1,74$
Chọn đáp án B.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Cuốn sách "Chinh phục Bài tập Vật lí tập 2- Điện xoay chiều"

Lời mở đầu
Các bạn cảm thấy:
        a. Bài tập Điện xoay chiều thực là đa dạng và phức tạp, các công thức giải nhanh rất phong phú và khó nhớ trong khi sách giáo khoa viết còn sơ sài, sách tham khảo thì cuốn viết quá ít, cuốn thì viết quá nhiều, rườm rà. Làm sao chọn được một cuốn bài tập Vật lý về Điện xoay chiều đầy đủ, dễ hiểu và thú vị?
        b. Tại sao lại có quá nhiều công thức giải nhanh đến vậy? Làm sao mình có thể học và nhớ được tầm vài chục phương pháp đây, đi thi chắc mình sẽ loạn lên mất.
        c. Tại sao nhiều bài tập cuốn sách luyện thi(đặc biệt là đề thi) lại giải tắt đến vậy? Mình bị mất gốc môn Vật lý, đọc thật khó hiểu trong khi mùa thi đại học, cao đẳng sắp đến gần. Làm sao để tìm được một cuốn chuyên đề mà bài toán được giải chi tiết, cụ thể và logic để mình có thể tự tin đi thi đại học được?
        d. Giá mà có ai đó giúp mình giải quyết những thắc mắc trong quá trình học và luyện thi vật lý, đi học thêm quả thật quá mệt mỏi và không hiệu quả.
Nếu bạn gặp phải những vấn đề trên, chắc chắn CHINH PHỤC BÀI TẬP VẬT LÝ – TẬP 2 – ĐIỆN XOAY CHIỀU là cuốn sách mà bạn đang ngày đêm tìm kiếm.
Trong cuốn sách này bạn sẽ:
        1. Tiếp cận một phương pháp(một lý thuật) giải vật lý Điện xoay chiều hiệu quả - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU - một phương pháp mà bạn chỉ cần dùng đến kiến thức lớp 8, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần GIẢ SỬ GIÁ TRỊ CỦA MỘT ĐẠI LƯỢNG BẰNG ĐƠN VỊ và BIỂU DIỄN CÁC GIÁ TRỊ CÒN LẠI. Phương pháp này giúp bạn giải quyết ngon lành 5 đến 7 câu trong đề thi Quốc gia THPT trong thời gian rất ngắn, đặc biệt là RẤT ĐƠN GIẢN và DỄ DÀNG đến mức làm bạn bất ngờ. Hơn nữa, PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU còn đóng vai trò là kim chỉ nam cho việc phân tích đề bài, là cơ sở của các phương pháp khác. Với CHUẨN HÓA SỐ LIỆU , bạn sẽ thấy đề thi Quốc gia THPT  trở nên rất rõ ràng và có định hướng, không còn dài, phức tạp và mông lung. Đặc biệt,  PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU dùng được cả trong thi trắc nghiệm và thi tự luận. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm tòi của bản thân tác giả Nguyễn Đình Yên. Sau khi được tác giả cuốn sách sáng tạo ra, phương pháp mới này được tác giả đánh giá là sẽ tạo nên một cuộc cách mạng trong dạy và học lý.
        2. Tiếp cận 4 phương pháp, kĩ thuật giải toán vật lý bao gồm: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VEC – TƠ, PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ, PHƯƠNG PHÁP PHỨC HÓA với cách trình bày đi từ cơ sở lí luận của phương pháp, minh hoạ và bài tập áp dụng. Với 4 phương pháp này, bạn sẽ có thể giải TOÀN BỘ đề thi đại học từ 2007 đến 2014 phần Dòng điên xoay chiều nói riêng  và đa số các câu trong đề thi  Quốc gia THPT nói chung một cách dễ dàng mà không cần dùng quá nhiều phương pháp. Đương nhiên, để làm được điều này, cuốn sách sẽ được trình bày theo hướng tư duy sáng tạo và mở rộng nhằm giúp các bạn hiểu, vận dụng được thành thạo phương pháp.
        3. Tiếp cận với nhiều vấn đề, dạng toán hay, lạ và khó, được phát triển trên cơ sở nền tảng có sẵn hoặc  sáng tạo mới gần đây của đội ngũ tác giả, như “C thay đổi để (UR + UC) lớn nhất, C thay đổi để (Ud + UC) lớn nhất, số vòng quay roto để UL, UC, URL, URC lớn nhất, tần số góc ω thay đổi để URL, URC lớn nhất”… . CHINH PHỤC BÀI TẬP VẬT LÝ-ĐIỆN XOAY CHIỀU chính là cuốn sách mà bạn hằng mong ước có được.
        4. Cuốn sách được hỗ trợ video bài giảng do chính đội ngũ tác giả thực hiện. Video sẽ giúp các bạn hiểu hơn nội dung trong sách, bổ sung các phần kiến thức mà cuốn sách chưa đề cập và đặc biệt là giúp các bạn không cần phụ thuộc vào việc đi học thêm. Bạn có thể tự học ở nhà rất hiệu quả với sự hỗ trợ và tư vấn của chính đội ngũ tác giả thông qua nhóm riêng: https://www.facebook.com/groups/1559972954254499 và kênh Youtube của NHÀ SÁCH LOVEBOOK.
        Cuốn sách là kết quả của quá trình lao động miệt mài của tác giả BÙI ĐÌNH HIẾU(Quản trị viên tại diễn đàn http://www.vatliphothong.vn, hiện tại tác giả đang là sinh viên năm thứ 2 đại học Ngoại thương Hà Nội )và NGUYỄN ĐÌNH YÊN(Thạc sĩ Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán ĐHSP Huế). Cuốn sách là tâm huyết của đội ngũ tác giả với mong muốn giúp các em học sinh có thể học hoá hiệu quả nhất, nhanh nhất, thú vị nhất để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi Quốc gia THPT sắp tới.
        Cuốn “Chinh phục bài tập Vât lý – Điện xoay chiều được biên soạn bởi Bùi Đình Hiếu và Nguyễn Đình Yên, hiện đang cộng tác cho Nhà sách Lovebook – nhà sách của học sinh Việt Nam.
        Nội dung của cuốn sách bám sát chương trình ban cơ bản phần điện xoay chiều lớp 12 – phù hợp với kiến thức thi đại học hiện nay.
        Chương điện là một chương khó và tương đối chiếm nhiều điểm trong đề thi đại học những năm gần đây và bài tập điện trong đề thi đại học là tương đối khó. Nhưng các em, nếu thuộc lý thuyết và vận dụng Toán tốt thì giải toán điện xoay chiều không phải là trở ngại gì đối với các em. Với cuốn sách này hai tác giả viết nhằm giúp các bạn hiểu sâu hơn về điện, giúp rèn luyện tốt kĩ năng giải một bài toán điện. Tuy nó có thể còn thiếu, nhưng lượng kiến thức này đã đủ để các bạn có thể tự tin “Chinh phục Bài tập Vật Lý” phần “Điện xoay chiều” trong các đề thi thử và các đề thi của Bộ những năm gần đây.
        Mỗi bài tập đều có một hướng dẫn giải hoặc nhiều hơn – đây chỉ là một hướng giải quyết tương đối là tối ưu, các em hoàn toàn có thể tìm được cho mình những lời giải hay hơn, ngắn hơn, phù hợp cho bản thân.

Lời cảm ơn
        Tác giả Bùi Đình Hiếu xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, đặc biệt tới bố mẹ - những người đã động viên và hỗ trợ trong suốt quá trình từ khi bắt đầu lên ý tưởng đến khi hoàn thành cuốn sách. Cảm ơn anh Lương Văn Thuỳ - giám đốc VEDU - người đã luôn động viên và hỗ trợ tôi trong quá trình hoàn thiện cuốn sách và tập thể các anh em trong diễn đàn Vật lý phổ thông(đặc biệt là admin Tăng Hải Tuân) – nơi tập hợp những con người ham học hỏi và thường xuyên giúp đỡ nhau. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể giáo viên trường THPT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình, đặc biệt là:
        - Cô giáo Hoàng Thị Lan – giáo viên bộ môn Vật lý trường THPT Quỳnh Côi, người đã động viên và hỗ trợ kiến thức rất nhiều cho cuốn sách. Nếu không có sự giúp đỡ và tâm huyết của thầy, chắc chắn cuốn sách sẽ không thể được hoàn thành với kết quả tốt nhất. Đối với tôi, cô giáo Lan là một trong những giáo viên mà tôi nể phục nhất vì thầy sở hữu kiến thức Vật lý rất phong phú và sâu sắc, phong cách giảng dạy tâm huyết và sự thân thiện, nhiệt tình đối với học sinh.
        - Cô giáo Nguyễn Thị Hương - giáo viên bộ môn toán trường THPT Quỳnh Côi. Cách tư duy sáng tạo và đột phá trong cách giảng dạy của cô đã có tác động lớn tới nhận thức và tư duy của rất nhiều học sinh, trong đó có tác giả.
        - Cô Phạm Thị Vân Anh - giáo viên bộ môn Tiếng Anh trường THPT Quỳnh Côi, người mà tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ về phong cách giảng dạy sư phạm, nghiêm túc và sự nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục phổ thông của cô.
        Mặc dù đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thiện cuốn sách nhưng cuốn sách chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sai sót vì thời gian và kiến thức còn hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp về nội dung của cuốn sách từ các bạn học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo để những lần tái bản tiếp theo cuốn sách sẽ được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn xin vui lòng gửi đến hòm thư điện tử Chinhphucbtvl.dienxoaychieu@gmail.com. Đội ngũ tác giả xin chân thành cảm ơn!
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CUỐN SÁCH
Cách sử dụng cuốn sách:
        1. Bạn nên học theo thứ tự các chủ đề. Cuốn sách này khác với các cuốn sách khác, tác giả khuyên các bạn nên ĐỌC THẬT KĨ ĐÁPÁN vì đáp án trong cuốn sách sẽ trình bày và phân tích các sai lầm mà các bạn sẽ hay gặp phải cũng như phần bình luận, mở rộng thêm bài toán đó. Các bạn không nên lướt qua đáp án vì đáp án chính là một trong những phần thú vị và giá trị nhất của cuốn sách (bên cạnh PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU).
        2. Trong cuốn sách có nhiều câu hỏi không có đáp án A, B, C, D vì mục đích giúp bạn vận dụng tất cả khả năng của mình. Có thể có bạn sẽ cho rằng “ sách giải quá dài và phức tạp”, tuy nhiên, sách chỉ vận dụng sáng tạo 4 phương pháp giải hoá trong phần 1 để giải trọn vẹn 7 đề thi thử đại học. Cách trình bày hơi dài chỉ nhằm mục đích giúp các em hiểu và vận dụng hiệu quả phương pháp và ghi nhớ sâu kiến thức, điều này đặc biệt cần thiết cho các em mong muốn tiết kiệm thời gian nhất. Nếu các em thấy việc đọc lời giải cùng đáp án khá mệt mỏi thì các em nên nghĩ lại vì khi đọc đáp án của một câu hỏi thì nó tương đương với việc em làm một đề 50 câu trắc nghiệm. Vì cuốn sách khá dài – hơn 500 trang nên nhiều em sẽ thấy ngại, không đọc cụ thể và cẩn thận cuốn sách mà chỉ đọc qua loa, tuy nhiên, điều này là không nên vì cuốn CHINH PHỤC BÀI TẬP VẬT LÝ-ĐIỆN XOAY CHIỀU là cuốn sách cô đọng mà đầy đủ, bạn chỉ cần đọc cuốn sách này và luyện thêm đề trong bộ sách TUYỂN TẬP 90 ĐỀ THI THỬ , đặc biệt là cuốn SIÊU PHẨM LUYỆN GIẢI ĐỀ TRƯỚC KÌ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ) do NHÀ SÁCH LOVEBOOK phát hành là bạn đã có thể tự tin đi thi đại học với 9 – 9,5 điểm một cách dễ dàng. Cuốn sách này phù hợp cho mọi đối tượng từ học sinh THCS đến THPT, đặc biệt dành cho các em đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học cao đẳng sắp tới. Các thầy cô giáo cũng có thể sử dụng cuốn sách như một tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy trên lớp.
        3. Cuốn sách mặc dù đã rất cố gắng nhưng chưa thể đề cập đầy đủ lí thuyết vật lý phần điện xoay chiều luyện thi đại học(chỉ dừng lại ở phần tóm tắt lý thuyết ở từng tiết). Vì vậy các bạn nên sử dụng sách giáo khoa Vật lý cơ bản lớp 12 như một tài liệu tham khảo cho cuốn sách này. Để tìm hiểu, thực hành nhiều kiến thức Vật lí luyện thi đại học hơn, các bạn vui lòng đón đọc cuốn sách “Chinh phục lý thuyết trong đề thi đại học” do tác giả Bùi Đình Hiếu chủ biên, chuẩn bị xuất bản vào đầu tháng 4 tới.
        4. Trong quá trình đọc cuốn sách, bạn nên lấy bút màu đánh dấu vào những phần kiến thức mà bạn hay quên, còn nhầm lẫn, những bài toán mà các bạn làm sai và những phần mà bạn thấy quan trọng. Trước khi thi 2 tháng, bạn nên đọc lại toàn bộ cuốn sách vì cuốn sách đã tổng hợp toàn bộ những thứ bạn cần về Điện xoay chiều, đặc biệt bạn cần xem lại những phần mình đã đánh dấu bằng bút màu trước đây để tránh việc lặp lại sai lầm khi bước vào kì thi chính thức.
        5. Trước khi thi hãy thật thư dãn và nghỉ ngơi để có tâm lí tốt nhất, đừng nên lo âu. Sau khi thi xong, các bạn không nên xem đáp án bên ngoài vì:
- Đáp án của Bộ chưa được được ra ngay, bên ngoài chỉ có đáp án do các nơi tự giải mà đa số là sai đến 30% đáp án chuẩn. Vì vậy khi đọc các đáp án không chuẩn này, có thể bạn sẽ thấy mình sai trong khi thực tế mình làm đúng theo đáp án chuẩn, vì vậy sẽ tạo tâm lí không tốt cho các môn học tiếp theo.
- Các bạn nên đợi sau khi thi xong TẤT CẢ CÁC MÔN thì mới đọc đáp án của Bộ, đây là kinh nghiệm mà chính tác giả đã đúc rút ra trong quá trình thi đại học của mình vì đa số các thí sinh đều mất tâm lí vì kết quả không tốt của môn thi đầu tiên. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI ĐI THI LÀ TÂM LÍ!
        6. Trong cuốn sách có trình bày lại nhiều bài toán được sưu tầm từ đề thi đại học chính thức những năm gần đây và đề thi thử của các trường trong thời gian vừa qua, cùng rất nhiều bài toán được tác giả sáng tạo ra. Các bạn có thể nghĩ rằng “ không nên làm lại các đề thi đại học, đề thi thử cũ vì Bộ Giáo Dục sẽ thay đổi các câu hỏi” , nhưng đó là quan điểm rất sai lầm vì:
- Đề thi đại học các năm có sự lặp lại ý tưởng của các năm trước(cũng như đề thi thử của các trường), các bạn có thể đọc lại các đề thi đại học chính thức từ năm 2007 – 2014, các đề thi thử của các trường những năm gần đây để nhận thấy điều đó, ví dụ một câu phân loại về điện xoay chiều trong đề thi thử lần 2 của trường ĐH Vinh lần 2 năm 2013 và đề thi đại học chính thức năm 2013, đề thi chính thức năm 2014 chẳng hạn.
- Dù đề thi có thay đổi thì lí thuyết vật lý và các chủ đề bài tập Vật lý thường ổn định, vậy thì tạo sao các bạn lại phải đi làm những đề thi không có nội dung chính xác, quá phức tạp trong khi lại bỏ qua một nguồn tài liệu chính xác nhất và hay nhất do Bộ Giáo Dụcđưa ra trong kì thi các năm trước?

- Theo quan điểm của tác giả, các bạn không cần thiết làm những bài quá khó vì theo tính toán của tác giả thì bạn chỉ cần nắm kiến thức cơ bản là đã có thể giải quyết 80 – 90% câu hỏi trong đề thi đại học. Các bạn không cần và không nên làm những câu hỏi quá phức tạp về tính toán và không rõ ràng về lí thuyết mà thay vàođó, các bạn nên trang bị cho mình lí thuyết hoá thật kĩ càng. Bạn không cần quá lo lắng và làm những bài tập quá khó, quan trọng là bạn nắm vững và vận dụng được kiến thức mà thôi.

Link đặt sách: http://lovebook.vn/vat-ly/chinh-phuc-bai-tap-vat-ly-tap-2--dien-xoay-chieu/vi-VN-1446-49.aspx